Search Engine Optimization

Internal Links กับ External links สำคัญอย่างไร

  อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการที่อินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางอยู่ทั่วโลกนั้น เป็นผลมาจากความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูล (Links) จากข้อมูลหนึ่งไปยังอีกข้อมูลหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว โดยเราสามารถเชื่อมโยงข้อความได้ทั้งจากภายในแฟ้มเอกสารข้อมูลของตัวเราเอง และแฟ้มเอกสารข้อมูลภายนอกจากที่อื่นที่อยู่ต่างเว็บไซต์กัน

   ข้อความที่ถูกกำหนดให้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น ๆ บนเว็บจะแสดงผลเป็นตัวอักษรที่มีสีแตกต่างจากตัวอักษรทั่วไป หรืออาจมีการขีดเส้นใต้ข้อความนั้นด้วย โดยทั่วไปแล้วตัวอักษรที่แสดงผลอยู่บนเว็บจะมีสีดำบนพื้นสีขาว  ส่วนข้อความที่ใช้เป็นตัวเชื่อมโยงข้อมูลนั้น จะเป็นตัวอักษร สีน้ำเงิน (หรือสีอื่นๆตามแต่กำหนดขึ้นมา) และเมื่อเลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ข้อความซึ่งมีลิงค์อยู่ รูปแบบของตัวชี้จะเปลี่ยนจาก สัญลักษณ์ลูกศร เป็น รูปมือแทน และที่แถบที่แสดงสถานะด้านล่างจะแสดงถึง ตำแหน่งของจุดหมายปลายทางที่ข้อความเชื่อมโยงไปถึงให้เราได้เห็น
ประเภทของการเชื่อมโยงใน แบ่งการเชื่อมโยงออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. Internal Links คือ ลิงค์ที่ใช้เชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บของเราเอง ลิงค์แบบนี้สร้างขึ้นเพื่อให้สามารถย้ายไปอ่านเนื้อหาหน้าอื่น ๆ ภายในเว็บได้  ซึ่งมีเนื้อหาที่ต่อเนื่องกัน   และผู้เข้าชมจะทราบว่าเข้าดูหน้าไหน เมื่อเขาคลิกที่ลิงค์นั้น เช่น ดู เทคนิคการหา Backlinks จากเว็บบอร์ด SMF                                          ซึ่งลิงค์นี้เป็นการนำผู้เข้าชมไปยังบทความอื่น ในเว็บเราเอง เมื่อคลิกที่ข้อความตัวอักษร
  2. External links คือ ลิงค์ที่ใช้เชื่อมโยงข้อมูลออกไปสู่ภายนอกเว็บ เหมาะสำหรับใส่ไว้ตอนท้ายสุด หรือจบบทความนั้นๆ เพื่อจะได้ลิงค์เชื่อมไปยังเว็บต่อไปที่มีเนื้อหาสอดคล้องกัน เมื่อเราต้องสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เราอาจจะสร้างลิงค์ข้อความ พร้อมกับตั้งค่าให้เปิดเว็บไซต์นั้นๆ ในหน้าต่างใหม่ เพื่อไม่ให้ผู้เข้าชมเข้าใจผิดว่าเป็นเว็บไซต์เดียวกัน ทั้งนี้เราควรใส่ลิงค์เว็บนั้นๆให้ถูกต้องด้วย และลิงค์นั้นๆ ต้องสามารถเข้าชมได้จริง

เทคนิคช่วยให้สร้างลิงค์อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ที่สุด

 

  • สีของลิงค์และบทความ ควรแยกสีให้เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน 
  • อย่าเกร็งถ้าจะเขียนคำว่า “คลิกที่นี่เพื่อไปที่…” เพราะคือการนำเนื้อหาอื่นในเว็บแนะนำให้ผู้เข้าชมอ่าน
  • ควรใช้ Keywords ที่สื่อความหมายชัดเจน ในข้อความลิงค์
  • Links เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วย Google ได้รู้จักเว็บไซต์เรา

 

SEO Modify

SEO Modify รวมวิธีทำ SEO

รวบรวมเรื่องราว กลยุทธ์การทำ SEO ข่าวสาร ข้อมูลการตลาด และเทคนิคต่างๆ ในการปรับแต่งเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้ติดอันดับต้นๆบนผลการค้นหา

Logo

SEO Modify